CO2-reductie berekenen

 

GP Groot maakt uw afvalprestaties inzichtelijk met de online CO2-rekenmodule

Afval en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. GP Groot gaat vanuit haar maatschappelijke doelstellingen bewust om met milieuprestaties. Door innovatieve en schone inzameling én recycling van afvalstoffen behoort GP Groot tot de top in de branche voor wat betreft vermeden CO2-emissies. Om klanten een beeld te geven hoeveel CO2-uitstoot wordt vermeden wanneer GP Groot hun afval verzorgt, is een CO2-rekenmodule ontwikkeld.

Milieucertificaat

Ter stimulering van CO2-reductie heeft GP Groot een milieucertificaat voor haar klanten ontwikkeld. Om voor dit certificaat in aanmerking te komen, moet afvalscheiding bij de bron plaatsvinden. Hierdoor ontstaan ‘schone stromen’. Dit zijn afvalstromen bestaande uit één soort afval. Deze schone stromen zijn weer grondstof voor een volgend product. Afvalscheiding bij de bron is dé duurzame manier om met afval om te gaan. Hiermee wordt veel CO2-uitstoot vermeden.