GP Groen label / MVO-verslag

Maak uw milieu-inspanningen zichtbaar

GP Groen label
Steeds meer consumenten hechten belang aan een groene bedrijfsvoering. Liefst 77% van de Nederlanders geeft aan bij het kopen van producten de voorkeur te geven aan een bedrijf dat rekening houdt met gevolgen voor de natuur. Ook in de onderlinge handel tussen bedrijven speelt het ‘groene ondernemen’ een belangrijke rol.

Kiezen voor energie uit afval betekent kiezen voor milieuvriendelijke oplossingen op het gebied van afvalinzameling, -verwerking en energievoorziening. Deze duurzaamheidsinspanningen zeggen iets over uw bedrijfsvoering, namelijk dat uw bedrijf belang hecht aan onze natuurlijke omgeving en kiest voor een beter milieu.

MVO-verslag
Zoals in de missie verwoord, wil GP Groot een duurzame bijdrage leveren aan een optimale werk- en leefomgeving, waarin de mens centraal staat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarom sinds jaar en dag van groot belang voor GP Groot. De ervaring die wij hierbij hebben opgedaan, delen we met onze klanten.
Op de gebieden people, planet en profit (3P's) brengen onze ervaren milieuadviseurs uw organisatie in kaart en geven advies. Dit resulteert in een MVO-verslag dat uw inspanningen betreffende de 3P's op een heldere wijze in woord en beeld weergeeft. Hiermee onderstreept u niet alleen uw MVO-ambities maar maakt u ze ook zichtbaar voor uw (potentiële) klanten.