Van afval naar energie

Duurzaam


Bewust omgaan met ruimte, infrastructuur, schaarse grondstoffen en afval heeft een prominente plaats binnen het denken en handelen van GP Groot. Dat is in al onze activiteiten terug te zien. Dit bereiken we door instrumenten te ontwikkelen op het gebied van innovatieve en schonere inzameling die CO2-uitstoot verminderen of zelfs voorkomen. Constant zoeken we naar mogelijkheden om onze ‘CO2-footprint’ te verlagen en duurzaamheidsinspanningen verder te verbeteren.

Enkele duurzaamheidsinitiatieven van de afgelopen jaren zijn:

 • windmolens (2 x 2,3 megawatt)
 • invoering van het ‘nieuwe rijden’
 • boordcomputers
 • duurzame huisvesting (nieuwe pand Boekelerdijk, Alkmaar)
 • afvalscheidingsinstallatie (behorend tot de modernste van Europa)
 • elektrische auto
 • aardgasauto
 • papierbesparing
 • energiebeheersplan
 • euro 5 motoren
 • roetfilters EEV
 • digitale planning
 • opvangen stortgas
 • investering aardgaspunten
 • onderzoek elektrische belading
 • ‘Cradle to cradle’ (C2C) – papier
 • personenwagens A-B-label

Naast deze duurzame initiatieven werken we ook aan optimalisatie van verwerkingstechnieken. Met behulp van bio-energiecentrales maken we van afval dat niet kan worden hergebruikt, zogenoemde ‘groene stroom’. Bij de verbranding van dit afval komt energie vrij. Doordat deze vorm van energieopwekking het gebruik van fossiele brandstoffen vermijdt, is dit een duurzame manier van energieopwekking. Dat maakt het tot groene stroom.